مراحل ثبت و دریافت مشاوره

 

  1. انتخاب مشاوره

  2. پرداخت از طریق درگاه

  3. ارسال فیش واریزی به مشاور انتخابی

  4. پاسخگویی جهت مشاوره طی ۲۴ ساعت انجام خواهد شد

  5. واریزی بابت یک بار مشاوره شما طی ۲۴ ساعت می باشد

انتخاب مشاوره
مطالب مفید پزشکی