دکتر مسعود هوشمند

 

  • مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
  • مشاوره ژنتیک قبل از بارداری
  • مشاوره ژنتیک سرطان
  • مشاوره ژنتیک بیماری های متابولیک

دانشمند برتر جهان اسلام

رئیس آزمایشگاه ژنتیک تشخیصی و عضو هیئت علمی NIGEB

دکتری ژنتیک پزشکی مولکولی از دانشگاه Gothenburg سوئیس

جوایز/ عضویت :

انجمن ژنتیک ایران

انجمن بیوتکنولوژی ایران

انجمن ژنتیک پزشکی ایران

شبکه ملی مولکولی پزشکی

انجمن نوروژنتیک ایرانی

انجمن ژنتیک انسانی اروپا

برنده جوایز ISESCO  علم و فناوری ۲۰۱۴

برنده جایزه بهترین پژوهشگر ایرانی  ۲۰۱۵

هوشمند ژنتیک